ثبت نام متخصصین

پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی به منظور تامین نیروهای مورد نیاز خود در حوزه اجرای پروژه های مخابراتی و فناوری اطلاعات از افراد متخصص در این حوزه دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان می توانند با تکمیل فرم زیر درخواست خود را ارائه دهند. این درخواست ها به سرعت بررسی شده و در بانک متخصصین حوزه تلکام قرار می گیرد.