قوانین و مقررات ثبت نام

اگر به هر دلیلی دوره آموزشی لغو و یا از نظر برنامه زمانی تغییراتی داشته باشد با درخواست کتبی فراگیر مبلغ شهریه عودت می گردد.

در صورت انصراف(به هر دلیل) از شرکت در دوره توسط فراگیر محاسبه شهریه به صورت زیر انجام می گیرد:

۱-انصراف در زمان بیشتر از ۷۲ ساعت از شروع دوره با کسر ۳۰ درصد از کل شهریه، و مابقی عودت می گردد.

۲-انصراف در زمان بیشتر از ۴۸ ساعت از شروع دوره با کسر ۶۰ درصد از کل شهریه، و مابقی عودت می گردد.

۳-انصراف در زمان بیشتر از ۲۴ ساعت از شروع دوره با کسر ۸۰ درصد از کل شهریه، و مابقی عودت می گردد.

۴-انصراف در روز برگزاری دوره و به بعد، کلیه مبلغ کسر می گردد.

شایان ذکر است در صورتیکه فقط پیش پرداخت شهریه دوره پرداخت شده باشد این درصدها شامل هزینه کلیه دوره می باشد.

قوانین پروسه ثبت نام

واریز وجه

واریز وجه تنها از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی ایران کیش می باشد.

صدور مدرک

صدور مدرک برای دوره های برگزار شده فقط و فقط در صورت ثبت نام کامل و شرکت در کلاس های دوره انجام می شود.

 مرجع ثبت نام

تنها مرجع ثبت نام در دوره های آموزشی پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی این وبگاه می باشد.